Staňte se komínovým doktorem

Nejnovější články

Share

I když péče o komíny přísluší kominíkem, samosprávám které mají kontrolu komínů na starosti příliš nezáleží na tom, kdo se o ně stará. Hlavní je, aby byly bezpečné a nezpůsobily škody na majetku a životech.

Aby byl průduch komína bezpečný, musí být čistý – bez sazí a dehtu. Obě jsou extrémně hořlavé a jejich hrubší nános může způsobit při vznícení přehřátí komínového tělesa a následně požár. Vysoké teploty vzniknou při hoření proto, že horké plyny jsou koncentrovány v malém objemu průduchu.

Každý komín by měl mít dvojici dvířek. Zatímco vrchní slouží k vymetání kartáčem spodní slouží k odebrání vyčištěný sazí. Pokud vrchní dvířka chybí, komín lze vymetat přes jeho ústí na střeše, nebo přes některý ze sopouchů. Praktickou pomůckou je zrcátko, kterým lze vnitřek průduchu přehlédnout.

Kartáčem lze z komína vymetat pouze suché saze. Pokud se nahromadily v silné vrstvě, ve většině případů to při pravidelné údržbě znamená že tah komína je slabý kvůli jeho velkému průřezu, nebo je příliš silný a strhává s sebou i jemné částečky popela.

Pokud jsou v komíně pevné povlaky sazí, uvolní jejich chemický přípravek „kominíček“ opakovaně sypání na horkou ohniště při přitápění.

Dehet může být problém
Mokrý průduch komína, lesklé lepkavé povlaky na jeho stěnách a kondenzát u paty komína jsou jasným záměny toho, že budete muset vyřešit problém s kondenzujúcimi spalinami. Typickou příčinou je vhodném komíně spalování surového dřeva, které obsahuje vysoký podíl vody. Ta se sráží na chladnějších stěnách průduchu.

Dehet se v komíně objevuje i při slabém tahu v případě, že jde o jednovrstvý cihlový komín s malým průřezem průduchu. Trvá příliš dlouho než se stěny průduchu ohřejí nad teplotu 65 ° C, aby páry přestali kondenzovat. Výsledkem je lepkavý povlak, jehož odstranění je problematické.

Některé druhy komínů lze vypalovat, jiné třeba vyčistit chemicky. To však zvládne pouze odborník. Hledejte příčinu a způsob odstranění problému, jinak dehet postupně prostoupí přes těleso komínu do okolního zdiva.

těsný nadevše
Komín musí být dokonale uzavřen aby zabránil úniku jisker a plynů. Proto je třeba při každé prohlídce zkontrolovat těsnost a uzavření dvířek, napojení spotřebičů na sopouchy a celistvost komínového tělesa v podkroví.

Představte si že do ústí komína spadne velká sova a ucpe ho. V kotli by nastalo nedokonalé hoření a jedovaté plyny by mohly nepovšimnuty unikat do obytných místností. Těsnost je důležitá i pro případ vznícení sazí. Každý otvor by se stal malým plamenometem.

Nahlédněte nad střechu
Nezapomeňte překontrolovat ani stav komínového tělesa nad střechou. Není nepříjemnější situace, jak se probudit uprostřed noci na hřmot komína, který po zhroucení propadne přes taškovou střechu. Oprava střechy je v zimě stejně nepříjemná jako hledání malty, kterou lze pracovat při teplotách pod bodem mrazu. V zimě se ani kominíkem na střechu nechce.

euro