Tíži následků duševních onemocnění u dětí pomáhá zmírnit prevence i životní pojištění

Nejnovější články

Uchovejte si sladké letní vzpomínky trochu jinak

Džemy, zvláště ty domácí, se skvěle hodí na přípravu...

Uchovejte si léto ve sklenici džemu

Slunné letní dny máme neodmyslitelně spojené se spoustou druhů...

Atraktivní vivo V40 přináší špičkové fotografie v dostupném těle

Společnost vivo představila nový smartphone vivo V40 při příležitosti...

Share

O duševním zdraví u dětí se na veřejnosti a v médiích začalo výrazněji mluvit především v souvislosti s následky covidové pandemie. Vyšlo přitom ovšem najevo, že problém není v žádném případě nový. Naopak. Duševní onemocnění u dětí tvoří jednu z významných příčin dlouhodobých zdravotních potíží přetrvávajících často až do dospělosti. Je proto nezbytné péči o duševní zdraví nepodceňovat, věnovat se prevenci a myslet případně i na vhodné životní pojištění.

Dětská duše si zaslouží maximální péči

Z lékařského i statistického hlediska je přirozené, že se duševní nemoci nevyhýbají ani nejmladší části populace. Přesto může poněkud překvapivě vyznívat informace, že právě poruchy chování a duševní nemoci u dětí a mladistvých bývají nejčastější příčinou tzv. invalidity z mládí, tedy vážných dlouhodobých zdravotních následků, které člověka provázejí někdy i celým životem.

Přesná data sice s ohledem na omezení při výzkumech týkajících se zdravotního stavu dětí a mladistvých chybějí, ale podle seriózních odhadů se u nás s nějakou formou duševního onemocnění setká až pětina dětí a mladistvých. A nemalá část z nich se také potýká s většími či menšími následky.

Tato alarmující čísla přitom do značné míry kontrastují s rozšířenou představou, že největší riziko pro invaliditu či trvalé zdravotní následky představují různá zranění a úrazy. Na následky úrazů v tuzemsku ovšem připadá pouze zhruba 1 % invalidních důchodů vyměřených mladým lidem do 19 let!

Prevence na prvním místě

Duševní onemocnění je na jedné straně nemoc jako každá jiná, na straně druhé však má poněkud odlišnou povahu. Nebývá totiž na první pohled vidět a dlouho může zůstávat skrytá. O to větší komplikace ale může následně přinést.

Klíčovým nástrojem v boji proti duševním nemocem zůstává prevence a včasná pomoc ze strany rodiny, blízkých či vzdělávacích institucí. Úspěšné prevenci ale mnohdy brání skutečnost, že se o psychických onemocněních dlouhou dobu ve společnosti otevřeně nemluvilo.

Přesto — anebo právě proto — je třeba snažit se duševní onemocnění zbavit nežádoucího stigmatu. Včasné vyhledání odborné pomoci v podobě psychologa, psychiatra či podpůrné skupiny totiž může zásadním způsobem omezit neblahé dopady na zdravotní stav zejména u dětí a dospívajících.

S případnými následky může pomoci i životní pojištění

Pokud by ale nastala situace, že se vaše děti budou muset s dlouhodobými zdravotními následky duševního onemocnění potýkat, je vhodné v rámci prevence myslet též na sjednání vhodného životního pojištění, které může pomoci hned v několika směrech:

  • nahradí ztrátu finančního příjmu rodiče, který se bude muset o dítě dlouhodobě starat,
  • vyrovná ztrátu budoucích příjmů dítěte, jemuž zdravotní následky znemožní plnohodnotnou pracovní kariéru,
  • uhradí náklady na případnou nutnou nadstandardní léčbu či dlouhodobou domácí rekonvalescenci.

Nemocná duše se totiž mnohdy léčí velmi dlouho a pomalu. S dobrým životním pojištěním se ale i takovéto nesnadné situace zvládají o poznání lépe.


euro