Vše, co potřebujete vědět o komínech

Related

Rozlučka se svobodou: Striptýzové vystoupení jako hlavní zábava večera

Striptýzová show se hodí k různým příležitostem, jednou z nich je...

Fotokoutek na svatbu 

Fotokoutek na svatbu byl velmi spontánní nápad, který se...

Jak předejít syndromu vyhoření

Občas je práce více než dost. Měli byste být...

5 tipů, jak vybrat dokonalý dárek pro manžela

Pro sestru nebo kamarádky je vybírání dárků často jednoduché....

Share

Komín je jednou z nejnamáhanějších stavebních součástí domu. Pokud správně pochopíte, jak funguje a čemu musí čelit, budete obezřetnější při jeho údržbě, abyste odvrátili všechna rizika, která hrozí z jeho špatného technického stavu.

Odpadní voda odteče z domácnosti jakoukoliv troubou s byť jen nejmenším klesáním. Důležité je, aby těsnila, nezamrzla a měla dostatečný průměr. Voda je hnána vpřed silou gravitace a ve svém pohybu je zcela soběstačná.

S kouřem a parami z kotlového topeniště je to však jiné. Nedokáží se pohybovat samospádem, a tak potřebují tah komína. Ten svou silou odsává spaliny z ohniska a vynáší jejich nad střechu domu. Uvolněný prostor se v ohnisku přes průduchy topného tělesa zaplňuje vzduchem v místnosti. To zajišťuje plynulost hoření. Pokud je tah slabý, oheň nemá dostatek kyslíku na hoření a teplota v ohništi a kouřovodu klesá. To způsobuje srážení vody obsažené ve spalinách.

Pokud je tah příliš silný, horký vzduch opouští ohniště dříve, než předá teplo tělesu pece nebo tepelnému výměníku. Spolu s ním odcházejí bez užitku hořlavé plyny, které nestihli shořet.

Tah musí být akorát

Tah komína vzniká na základě rozdílnosti hustoty plynů. Horké spaliny z ohniska jsou řidší než vzduch, takže stoupají přes komínový průduch nahoru. Čím je teplota spalin vyšší, tím vyšší je tah komína. O to méně tepla však z paliva dokážeme využít.

Čím je komín delší, tím vyšší má tah. Souvisí to s délkou sloupce spalin pohybujících se nahoru. Toto pravidlo však neplatí neomezeně pro průměr průduchu. Zpočátku s rostoucím průměrem tah průduchu stoupá. Když však překročí jistou hranici, stěny průduchu tak ochlazují spaliny, že se jejich stoupání zpomaluje. Výsledkem je slábnutí tahu.

Síla tahu souvisí také s tím, v jaké míře povrch komínového průduchu brzdí stoupající plyny. Nejmenší překážky klade hladký povrch průduchu kruhového průřezu. Nejvíce brzdí stoupající plyny uhnutí, zděný komín čtvercového průřezu zanesený sazemi. Tah komína je závislý na teplotě spalin, jeho výšky a průřezu průduchu. Musí odpovídat požadavkům topného tělesa. Neplatí pravidlo, že čím je kouřovod hrubší a delší, tím lepší komín máme.

Úprava tahu má svá omezení

Upravit tah existujícího komína je nákladné a komplikované. Pokud je tah o něco slabší, než je nutné, nástavbou lze v rozumné míře komín prodloužit. Pokud jde o komín zděný z pálených cihel, frézováním lze zvětšit jeho průřez. Neexistují žádné ventilátory, které by vytvořily pro horké spaliny umělý tah v komíně a zázraky nečekejte ani od různých rotačních hlavic, které slouží na odtah horkého vzduchu z podkroví.

Pokud je tah příliš silný, průřez komína lze upravit vložením vložky s menším průřezem. Pouze málokdy se stává, že délku komína lze zkrátit. Topné těleso nelze stahovat na patra podle potřeby. Pokud je tah pouze o málo vyšší, přibrzdit jej lze komínovou klapkou, která lokálně sníží průměr komínového průduchu přivřením.

V obou případech s sebou každá změna nese výdaje, takže je lépe přizpůsobit výběr topidla existujícímu komínu.

Extrémní námaha způsobuje opotřebení

Průduch komína podstupuje větší zátěž, než skalnaté soutěska bičováno deštěm, větrem a slunečním žárem. Spaliny kromě neškodného oxidu uhličitého obsahují i ​​množství agresivních plynů, které se ve spojení s vodní párou mění na silné žíraviny.

Pokud páry v komíně kondenzují, žíraviny se dostanou do přímého kontaktu s povrchem průduchu, na který chemicky působí. Zatímco některé způsobují jeho postupný rozklad a oslabování, jiné vytvářejí povlak, na kterém se zachycují pevné částice spalin. Jde o drobné částečky popelu a sazí, které se ukládají na stěnách.

Na stěny průduchu a komínové těleso působí i intenzivní změny teploty pohybující se řádově ve stovkách stupňů Celsia.

Materiály, ze kterých je komín postaven, se roztahují a stahují, což může v průběhu let vytvářet v materiálu drobné trhlinky.

Komín se však neopotřebovává pouze zevnitř. Pod stejnou zátěží je i jeho nadstřešní část vystavena povětrnostním podmínkám. Ačkoliv tepelné rozdíly nejsou až tak intenzivní, chemická zátěž ze spalin je podobná jako v průduchu.

spot_img